Regiocompetitie KNBB - peiling belangstelling HSC-leden

For English, see below

In september 2024 gaat de KNBB regiocompetitie snooker weer van start. Een aantal leden van de HSC heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan deze competitie.

Het bestuur maakt deelname aan de regiocompetitie door een HSC-team graag mogelijk.

Heb je belangstelling om lid te worden van een HSC-team, laat dat dan weten in de Whatsapp peiling of door dit Google-formulier in te vullen

Hieronder enige info over de regiocompetitie:

 • – De thuisspeeldag is op een maandag of een woensdag, waarvan het HSC-team in onderling overleg één moet kiezen. Andere thuisspeeldagen zijn niet mogelijk.

 

 • – Uitwedstrijden vinden plaats op weekdagen, welke dag is afhankelijk van de door de tegenpartij gekozen thuisspeeldag.

 

 • – De huidige regiocompetitie bestaat uit 11 teams in poule 1 en 7 teams in poule 2. Dat betekent dat je bij een poule van 11 teams 10 keer uit en 10 keer thuis speelt. Bij een poule van 7 teams speel je 6 keer uit en 6 keer thuis.

 

 • – Een wedstrijd is 3 tegen 3 en bestaat uit 3 individuele wedstrijden van 1 frame. Je speelt dus 3 frames tegen 3 verschillende spelers op een wedstrijdavond.

 

 • – Het team dat de meeste frames wint, wint de wedstrijd en krijgt 1 punt toebedeeld.

 

 • – Er zijn op dit moment twee regiopoules. De KNBB bepaalt de poule-indeling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met regionale spreiding.

 

 • – In poule 1 vinden de uitwedstrijden plaats in Amsterdam, Leiden, Vleuten, Wilnis en Zaandam. In poule 2 vinden de uitwedstrijden momenteel plaats in Breda, Ridderkerk, Roosendaal, Veghel en Vlaardingen.

 

 • Klik hier om de huidige poule-indeling te bekijken.

 

The KNBB regional snooker league will restart in September 2024. A number of members of the HSC have expressed an interest in participating in this competition.

The board is happy to facilitate participation in the regional competition by an HSC team.

If you are interested in joining an HSC team, please let the HSC board know by the Whatsapp poll or by filling this Google form

Below is some info on the regional competition:

 • The home match day is on a Monday or a Wednesday, one of which the HSC team must choose by mutual agreement. Other home playing days are not possible.

 

 • Away matches take place on weekdays, which day depends on the home playing day chosen by the opposing team.

 

 • The current regional competition consists of 11 teams in Pool 1 and 7 teams in Pool 2. That means that in a pool of 11 teams, you play 10 times away and 10 times at home. In a pool of 7 teams, you play 6 times away and 6 times at home.

 

 • A match is 3 against 3 and consists of 3 individual matches of 1 frame. So you play 3 frames against 3 different players on a match night.

 

 • The team that wins the most frames wins the match and is awarded 1 point.

 

 • There are currently two region pools. The KNBB determines the pool allocation, taking regional distribution into account as much as possible.

 

 • In Pool 1, the away matches take place in Amsterdam, Leiden, Vleuten, Wilnis and Zaandam. In Pool 2, away games currently take place in Breda, Ridderkerk, Roosendaal, Veghel and Vlaardingen.

 

 • Click here to view the current pool allocation.