Keeping snooker fun

Beste HSC-leden

Het is mooi om te zien hoe actief de HSC als club is. Nieuwe leden weten ons steeds vaker te vinden via de nieuwe website, en naast de reguliere competitie doen ook veel leden mee aan de nieuwe laddercompetitie. We zijn als HSC actief en er wordt steeds meer gesnookerd.

 

We merken dat sommige avonden erg druk zijn doordat er wedstrijden uit verschillende divisies en ladderwedstrijden tegelijkertijd worden gespeeld. Om het snookeren voor iedereen nu en in de toekomst zo plezierig mogelijk te organiseren, vragen we jullie het volgende:

  • Speel je wedstrijden zoveel mogelijk volgens de wedstrijdplanning: divisie 1 op maandag, div. 2 op dinsdag, div. 3 op woensdag en div. 4 op donderdag om 19:00 uur.
  • Als het toch noodzakelijk is de wedstrijd te verplaatsen, probeer dan de verplaatste wedstrijd te spelen op een vrijdag of in het weekend.
  • Als je je wedstrijd verplaatst naar een dag waarop een andere divisie speelt, begin de wedstrijd dan niet eerder dan 19:30, zodat de competitie die op die dag speelt de wedstrijden zoveel mogelijk op de door hen gewenste tafels kan spelen.
  • Als je een ladderwedstrijd afspreekt, plan die dan zoveel mogelijk buiten de vaste speeldagen of als dat niet mogelijk is vanaf 20:00 uur op vaste speeldagen.

 

Als we op deze manier rekening houden met elkaar, dan blijft het plezierig snookeren voor alle HSC-leden.

 

Veel dank voor jullie medewerking.

 

Het bestuur.

Dear HSC members,

It is great to see how active the HSC is as a club. New members increasingly know how to find us through the new website and, in addition to the regular competition, many members are also taking part in the new ladder competition. We are active as HSC and there is more and more snooker is being played at the club.

 

We notice that some evenings are very busy as matches from various divisions and ladder competition matches are sometimes played at the same time. To make snooker as enjoyable as possible for everyone now and in the future, we ask you the following:

  • Play your matches as much as possible according to the match schedule: division 1 on Monday, div. 2 on Tuesday, div. 3 on Wednesday and div. 4 on Thursday at 19:00.
  • If it does become necessary to reschedule the match, try to play the rescheduled match on a Friday or at the weekend.
  • If you reschedule your match to a day when another league is playing, start the match no earlier than 19:30 so that the league playing on that day can play the matches on their preferred tables as much as possible.
  • If you schedule a ladder match, schedule it as much as possible outside the regular playing days or if that is not possible from 20:00 on regular playing days.

 

If we are considerate of each other in this way, snooker will remain enjoyable for all HSC members.

 

Many thanks for your cooperation.

 

The board.