Bestuur HSC

Bestuursleden

Voorzitter: Robert van der Laan

Secretaris: N. de Vink

Penningmeester: Rob van den Bijtel

Wedstrijdcoördinator: Shin Walsmit

 

E-mail: bestuur@haagsesnookerclub.nl

Commissie Internetzaken

Voorzitter: Marc Bijsterveld

Lid: Robert van der Laan